Velkommen til studiestedsadm. Fredrikstad!

Skriv ut

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad er den lokale administrasjonen for Avdeling for helse- og sosialfag, Avdeling for ingeniørfag og Akademi for scenekunst. Studiestedadministrasjonen ledes av administrasjonssjef Jan-Lorang Brynildsen.